محمد پورکیانی در حاشیه گردهمائی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه گناباد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: نیاز است که بخش های مختلف وزارت علوم علی رغم محدودیت های اعتباری در خصوص زیرساخت های ورزشی بانوان توجه بیشتری صورت گیرد، چرا که بانوان در کنار مسائل آموزشی و پژوهشی به عنوان مادران جامعه نقش بسزایی را ایفا می کنند و بایستی در این بحث به آن ها توجه ویژه ای کرد.
پور کیانی با بیان اینکه از جهت نیروی انسانی با مشکل مواجه نیستیم، اظهار کرد: خوشبختانه نیروهای نخبه و با تجربه ای در امر ورزش دانشگاه ها حضور داریم و تاکنون نیز سه دوره از ۱۳ دوره المپیادهای ورزشی دانشجویان در منطقه ۹ کشور برگزار شده و دانشگاه های این منطقه بار ورزش دانشجویی را در عرصه قهرمانی و همگانی به دوش می کشند.
مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم با اشاره به اینکه در بُعد توسعه زیرساخت ها با استانداردهای موجود فاصله داریم، تصریح کرد: قرار بود در پایان برنامه ۵ساله پنجم، سرانه فضای ورزشی در دانشگاه ها به ۱٫۵ متر برسد اما در حال حاضر، حدود یک متر به ازای هر دانشجو است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه با کمک هایی که می شود و تلاشی که صورت می گیرد به این میزان دست یابیم.
وی با بیان اینکه دانشگاه گناباد به عنوان یک دانشگاه تازه تأسیس به لحاظ کیفی در جایگاه خوبی بوده و خود دانشگاه نیز رشد خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: اما در مقابل زیرساخت های ورزشی آن در حد مطلوبی نبوده و امیدواریم به توسعه این زیرساخت کمک کنیم تا بخش ورزش و تربیت بدنی نیز گسترش یابد