معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در گردهمایی مدیران کل ورزش و جوانان، از مدیران کل استان ها خواست تا ساعات مناسبی به ورزش بانوان در سالن های ورزشی اختصاص دهند.

اولین نشست مشترک مسعود سلطانی فر با مدیران کل ورزش و جوانان سراسر کشور صبح امروز به میزبانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
 در این نشست معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان دو سوی یک پیوستار را با مدیران استان ها در میان گذاشت و گفت: یک سوی این پیوستار فقر حرکتی است که تمام شما به آن مسلط هستید. ۶۰ درصد زنان ما دارای کم تحرکی هستند و ۵۰ درصد آنان دچار اضافه وزن هستند. از سوی دیگر اختلالات مهم روانی و افسردگی موضوعی است که مدیران استان ها می توانند با توجه بیشتر به ورزش بانوان آن را به حداقل ممکن برسانند.
 تحقیقات نشان می دهد هر بانو به طور متوسط ۴ الی ۵ ساعت اوقات فراغت وجود دارد و انتظار این است مدیران با اقدامات مدبرانه خود در استان ها از خودحذفی داوطلبانه بانوان در ورزش جلوگیری کنند که تامین منابع مالی نیز بخشی از آن است.
 فریبا محمدیان در ادامه اشاره کرد: انتظار ما این است در بخش های مختلف استان ها بانوان توانمند حضور داشته باشند و همچنین سالن های ورزش ی شهرستان ها ساعت های مناسب برای ورزش در اختیار بانوان قرار دهند و ورزش بانوان نباید تحت تاثیر درآمدزایی سالن های ورزشی قرار گیرد چرا که آسیبی که از عدم ورزش بانوان به جامعه می رسد جبران ناپذیر است.