به گزارش ایپنا و به نقل از سایت فدراسیون کاراته, در پایان رقابتهای قهرمانی کشور بانوان که با حضور۲۵۰ کاراته کا از ۱۵ استان برگزار شد و تیم تهران عنوان قهرمانی را بدست اورد, مرکزی دوم شد. تیمهای خراسان رضوی و یزد مشترکا بر سکوی سوم ایستادند.
نتایج ذیل در بخش انفرادی بدست آمد:

کاتا انفرادی
۱-فاطمه حیاتی تهران
۲-نرگس بختیاری اصفهان
۳-فاطمه علی بخشی البرز
۳-مریم صنوبر آذربایجان شرقی

وزن ۵۵- کیلوگرم:
۱-شقایق بختیاری تهران
۲-سنا حسینی فارس
۳-کوثر دارابی مرکزی
۳-مبینا حیدری مرکزی

وزن ۶۰- کیلوگرم:
۱-فاطمه رجایی خراسان رضوی
۲-زهرا سادات بنائی خراسان جنوبی
۳-معصومه صالحی خوزستان
۳-عاطفه جهانی فر خراسان رضوی

وزن ۶۵- کیلوگرم:
۱-مریم بیات مرکزی
۲-فاطمه رضایی تهران
۳-الهه عزیزیان قم
۳-زینب محمودی تهران

وزن ۷۰- کیلوگرم:
۱-ساجده السادات بخشایش یزد
۲-سیما نصرتی البرز
۳-راضیه امیری کارگر اصفهان
۳-نگار رعیت پیشه خوزستان

وزن ۷۰+کیلوگرم:
۱-الهه محمدی تهران
۲-ندا فرخی مرکزی
۳-مهیا پوربابایی قم
۳-هانیه حسن زاده خراسان جنوبی