به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی؛ با تلاش ها و پیگیری های انجمن اسکی روی آب ایران و فدراسیون انجمن های ورزشی برای اولین بار وزارت ورزش و جوانان، پوشش ورزشی بانوان اسکی روی آب ایران را به صورت رسمی در جلسه کارگروه لباس تخصصی بانوان مورد تصویب قرار داد.

بدین ترتیب بانوان اسکی روی آب ایران با لباس مصوب می توانند در تمامی باشگاه ها و اماکن اسکی روی آب ایران فعالیت کنند و همچنین در تمامی مسابقات داخلی و بین المللی نیز شرکت نمایند.