مسابقات والیبال بانوان کارکنان دولت با نظارت هیات ورزشهای همگانی استان تهران درمجموعه ورزشی هما به پایان رسید و تیم بانک مرکزی توانست قهرمان این مسابقات شود.

به گزارش ایپنا، مسابقات رده بندی والیبال بانوان کارکنان دولت با حضور ۴ تیم علوم پزشکی ایران ،هما،بانک مرکزی و علوم پزشکی تهران با نظارت هیات ورزشهای همگانی استان تهران و سرداوری یگانه یادگاری در مجموعه ورزشی هما برگزار شد که تیم علوم پزشکی ایران و هما برای کسب مقام سومی و چهارمی مسابقات با یکدیگر به رقابت پرداختند که در انتها تیم هما توانست با نتیجه ۲ بر ۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران را شکست داده و مقام سوم این مسابقات را نصیب خود کند.

همچنین  بانک مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی تهران  مسابقه فینال این دوره والیبال کارکنان دولت را برگزار کردند که در انتها تیم بانک مرکزی توانست با نتیجه ۲ بر ۱ والیبالیست های علوم پزشکی تهران را شکست داده و مقام قهرمانی را نصیب خود کند.