نخستین سمينار فيوژن فيتنس به میزبانی هیات ورزشهای همگانی استان تهران و با حضور ١٣٢ نفر شرکت کننده خانم رو زگذشته (جمعه)در مجموعه ورزشى آيت ا… سعيدى برگزار شد.

به گزارش ایپنا ؛ این سمینار با نظارت شیما سادات مصطفوی پور دبیر هیات استان و به سرپرستی فیروزه جهانتیغ برگزار شد.

در این سمینار شرکت کنندگان زیر نظر ترابی مدرس رشته فیوژن فیتنس به انجام حرکات عملی و تئوری این رشته پرداختند.