به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، طی حکمی از سوی دکتر سید شهرام میرزمانی رئیس انجمن فریزبی، کبری طرفی نائب رئیس سازمان لیگ انجمن فریزبی فدراسیون ورزش های همگانی شد.