مسول انجمن فدراسیون وزنه برداری گفت : این مسابقات باحضور ۸۴ وزنه بردار متشکل از ۲۴ تیم از مقطع متوسطه اول برگزار می شود .
آقای رضا خانی افزود : این مسابقات به همت دکتر حمیدی معاون وزیر آموزش و پرورش با هدف استعداد یابی دانش آموزان شروع شده است .
وی گفت : ۲۶ داور ،۲۳ مربی و ۲۳ نفر بعنوان سرپرست سلامت در برگزاری هرچه بهتر این رقابتها مشارکت دارند.