به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولین این اردو که متصل به اعزام نیز هست، زیر نظر علی اصغر رواسی، سرمربی تیم ملی، علی محمودی و سیدمحمدرضا میرشفیعی، مربیان تیم ملی برگزار می شود.

محمدامین ساکت، مهدی عظیمی(تهران)، علیرضا ایزدی، فرزین نوری(کرمانشاه)، علی عابدی، امیربخشی(اصفهان)، ابوالفضل هادی شاهآبادی، رضا دیلمی(خوزستان)، محمدرضا رجبی(قزوین)، معین احمدی(کردستان)، ۱۰ ملی پوش جوان مدعو به این تمرینات هستند که از ۲ آذر ماه وارد کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین خواهند شد.

این تمرینات با سرپرستی محمد امامیان از ۳ آذر ماه آغاز می شود و تا زمان اعزام به بازی های پاراآسیایی جوانان ادامه دارد.

ملی پوشان جوان کشورمان همراه با سایر ورزشکاران کاروان ورزشی خلیج فارس ۱۷ آذر ماه برای حضور در بازی های پاراآسیایی، عازم امارات می شوند.