سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری گفت: تمام وزنه‌برداران حقوق یکسانی دارند و باید در چارچوب تیم ملی قرار بگیرند. ما هم با همه تعامل می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، سجاد انوشیروانی در مورد اینکه اعلام کرد پذیرفتن تنها تمرین کردن وزنه‌برداران توهین به جایگاه کادر فنی است، ‌تصریح کرد: باید بگویم که همه حقوق یکسانی دارند و دور بعد اردوی تیم ملی نفرات اصلی دعوت می‌شوند. تمام آنها در چارچوب تیم ملی قرار می‌گیرند و باید با هم تعامل کنیم تا دین و وظیفه‌ای که به وزنه‌برداری ایران داریم ادا کنیم.
وی ادامه داد: ما رستمی را به اردوی تیم ملی دعوت می‌کنیم. امیدوارم که بیاید و در کنار تیم ملی و هم‌تیمی‌هایش باشد و مشکلاتی به وجود نیاید. انتظار ما این است کسانی که باتجربه هستند، با هم تعامل کنیم و ما همه را به یک چشم نگاه می‌کنیم و تمام کسانی که در اردوی تیم ملی هستند، از تمامی رده‌های سنی برای ما عزیزند. انوشیروانی در مورد گذاشتن رکورد ورودی نیز گفت: هر مربی استراتژی برای خود دارد و ما هم برای اینکه انگیزه‌ای برای نفراتی که بیرون بوده و مدعی هستند ایجاد کنیم این رکورد ورودی را گذاشته‌ایم. نفراتی که اکنون در اردوی تیم ملی هستند، بدنه تیم ملی را تشکیل می‌دهند و ما نمی‌توانیم وزنه‌برداری را از صفر بیاوریم و با او کار کنیم.
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در مورد حضور بهداد سلیمی در اردوی تیم ملی نیز بیان کرد: سلیمی مشکلی از ناحیه زانو ندارد. بعد از المپیک مقداری استراحت کرده و اکنون تمرین‌هایش را شروع کرده است و از ماه آینده به اردوی تیم ملی دعوت می‌شود تا به صورت جدی تمرین‌های خود را دنبال کند.