به گزارش خبرگزاری ایپنا ، باقری می‌گوید پیشرفت‌هایی که در برخورد با دوپینگ انجام دادیم باعث شده تا مسئولان جهانی فدراسیون وزنه‌برداری ایران را تشویق کنند.
داوود باقری، رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری در خصوص علت دوپینگ ورزشکاران در وزنه برداری و شیوع تقلب در این رشته به خبرنگار ورزشی ایلنا می گوید: ورزشکاران در رشته وزنه برداری برای رقابت با یکدیگر و دور نماندن از سکوی قهرمانی به سمت داروهای نیروزا می روند تا شاید بتوانند برای کسب مدال از یکدیگر سبقت بگیرند. دوپینگ متاسفانه در ورزش وزنه برداری شایع است و خبرهایی که در این خصوص در رسانه های جهان مطرح می شود برای آینده ورزش وزنه برداری نگران کننده است.
او ادامه می دهد: متاسفانه سهم ورزشکاران وزنه برداری که در المپیک تست دوپینگ آنها مثبت شده است بیشتر از سایر رشته های ورزشی است که این موضوع نگرانی هایی را برای جامعه ورزش وزنه برداری به همراه دارد. ممکن است با توجه به تعدد مثبت بودن تست دوپینگ ورزشکاران وزنه بردارانی که به قهرمانی المپیک دست پیدا کرده اند، این ورزش از المپیک حذف شود. در چند هفته اخیر دو قهرمان المپیکی از روسیه و قزاقستان به علت مثبت بودن دوپینگ در جامعه پزشکی ورزشی بسیار خبر ساز شدند.
رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری ایران می گوید: در حال حاضر وزنه برداران ایرانی کاملا از نظر پزشکی زیر نظر هستند و پیشرفت ما در این خصوص باعث تشویق از سوی مسئولان جهانی شده است. ورزنه برداران ایران با مکمل های استاندارد و رژیم غذایی مناسب سعی می کنند که بدون استفاده از مواد نیروزا در مسابقات موفق شوند.

منبع: ایرنا