آدریان ژیلینسکی، وزنه بردار دسته ۹۴ کیلوگرم لهستان که عنوان قهرمانی المپیک لندن را یدک می کشد با مثبت اعلام شدن تست دوپینگش باید دهکده المپیک ریو را ترک کند. آدریان ژیلینسکی بردار بزرگ تر توماش ژیلینسکی، وزنه بردار دسته ۹۴ کیلوگرم لهستان است که او نیز به دلیل مثبت اعلام شدن تست دوپینگش مجبور به ترک دهکده المپیک ریو شد. روزنامه پژگلاند اسپورتووه لهستان با اعلام این خبر تأکید کرد که محرومیت چهار ساله ای در انتظار فدراسیون وزنه برداری لهستان است. با توجه به حذف آدریان ژیلینسکی از دسته ۹۴ کیلوگرم نماینده کشورمان در این وزن، سهراب مرادی شانس زیادی برای کسب مدال در میدان المپیک دارد.