سجاد انوشیروانی سرمربی تیم وزنه برداری ایران در المپیک برزیل به عنوان سرمربی وزنه برداران دانشجویان در رقابتهای یونیورسیاد جهانی سال ۲۰۱۷ حکم گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان (المپیک دانشجویان جهان) مرداد ماه سال آینده در کشور تایوان برگزار می شود که یکی از رشته های این رقابتها وزنه برداری است. فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی کشورمان به منظور آماده سازی تیم های دانشجویان برای حضور در این رقابتها با بررسی شرایط مربیان بهترین گزینه ها را برای هدایت ملی پوشان دانشجو انتخاب و معرفی می کند.

به همین واسطه دکتر دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی طی حکمی سجاد انوشیروانی سرمربی تیم وزنه بردای کشورمان در بازیهای المپیک برزیل را به عنوان سرمربی تیم وزنه بردای دانشجویان در یونیورسیاد سال ۲۰۱۷ منصوب کرد.

پس از انتخاب انوشیروانی به عنوان سرمربی تیم وزنه برداری دانشجویان وی در نشستی با مسئولین فدراسیون به بررسی وضعیت این رقابتها، برنامه ریزی برای برپایی اردوها و مسابقات تدارکاتی پرداخت.

مقرر شد اولین اردوی انتخابی تیم وزنه برداری دانشجویان نیمه آذرماه سال جاری در تهران برگزار شود. قرار است از تمام منتخبین دانشگاه ها دعوت به عمل آمده و در صورت موفقیت در اردو و تست های رکوردگیری نفرات برتر به اردوهای تیم ملی دانشجویان دعوت خواهند شد.

گفتنی است انوشیروانی دانشجوی دکتری تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی است .