بر اساس بندی از این دستورالعمل صلاحیت رسیدگی به خسارات ناشی از عملکرد و رفتار غیرمسئولانه و غیر حرفه ای هر یک از اعضا نسبت به فدراسیون به عهده کمیته انضباطی است.
در بند دیگری از این دستورالعمل اجرایی ملی پوشان حاضر در اردوهای تیم های ملی وزنه برداری در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان موظف هستند مصاحبه های خود با رسانه ها را پس از اخذ مجوز از روابط عمومی فدراسیون انجام دهند.
گفته می شود دستورالعمل اجرایی ویژه تیم های ملی و حضور ملی پوشان، پس از آنکه «کیانوش رستمی» قهرمان جهان و المپیک اعلام کرد که انجام تمرینات خود را به صورت شخصی دنبال خواهد کرد، تصویب شده است.
رستمی گفت : در خصوص تصویب آئین نامه مقررات اردویی در فدراسیونوزنه برداری گفت: آن چیزی که به نفع منافع ملی و موجب به اهتزاز درآوردن پرچم ایران باشد، انجام می دهم.