فلاحتی نژاد که عنوان قهرمانی دسته ۷۷کیلوگرم وزنه برداری جهان را در کارنامه دارد مدتی پیش با عارضه کلیوی مواجه شده بود که اقدامات درمانی با چند روز بستری در بخش عمومی انجام و او از بیمارستان مرخص شد. اما بازگشت دوباره این مشکل همراه با عفونت، او را با وضعیت جسمانی نامطلوب و اختلالات تنفسی مواجه ساخت و در نهایت روانه بخش مراقب های ویژه بیمارستان کرد.

گفته می شود وی وضعیت هوشیاری ناپایداری دارد و هنوز به شرایط ثابت و مطلوب تنفسی نرسیده است