رقابت‌هاي انتخابي تيم ملي وزنه‌برداري دانشجويان جهت شركت در بيست و نهمین يونيورسياد دانشجويان جهان برگزار مي‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایپنا، مسابقه انتخابي تيم ملي وزنه‌برداري دانشجويان جهت شركت در رقابت‌هاي يونيورسياد دانشجويان جهان با همكاري فدراسيون وزنه‌برداري چهارشنبه ۱۷ آذر به مدت يك روز برگزار مي‌شود.
بنابراين گزارش در اين رقابت‌ها كه با حضور دانشجويان منتخب كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سراسر كشور برگزار مي‌شود، دانشجويان در ۸ دسته با هم به رقابت خواهند پرداخت كه بر اساس شرايط اعلام شده از سوي كميته فني فدراسيون ملي ورزش‌هاي دانشگاهي دانشجويان وزنه‌بردار در اوزان مختلف بايد داراي ركوردهاي زير باشند.

دسته ۵۶ كيلوگرم ۲۴۰ كيلوگرم
دسته ۶۲ كيلوگرم ۲۶۵ كيلوگرم
دسته ۶۹ كيلوگرم ۳۰۰ كيلوگرم
دسته ۷۷ كيلوگرم ۳۴۰ كيلوگرم
دسته ۸۵ كيلوگرم ۳۵۰ كيلوگرم
دسته ۹۴ كيلوگرم ۳۶۰ كيلوگرم
دسته ۱۰۵ كيلوگرم ۳۸۰ كيلوگرم
دسته ۱۰۵+ كيلوگرم ۴۱۰ كيلوگرم

همچنين بر اساس شرايط قوانين و مقررات (fisu) متولدين ۱۱/۱۰/۱۳۶۷ به بعد حق شركت در مسابقات را دارند، دانشجويان شركت كننده بايد كارت دانشجويي و معرفي‌نامه معتبر از دانشگاه مربوطه و بیمه ورزشی سال ۱۳۹۵ را به همراه داشته باشند.
اين رقابت‌ها روز چهارشنبه ۱۷ آذر در استاديوم شهيد شيرودي سالن وزنه‌برداري شهيد كبكانيان برگزار خواهد شد و وزن كشي همان روز ساعت ۸ الی ۱۰ صبح برگزار و ساعت ۱۱ مسابقات انجام مي‌شود.
ضمنا از منتخبین تست دوپینگ بعمل می آید.
گفتني است بيست و نهمین دوره يونيورسياد تابستاني دانشجويان جهان ۲۷ مرداد لغايت ۹ شهریور ماه سال آینده در شهر تایپه کشور تایوان برگزار مي‌شود