به گزارش خبرگزاری ایپنا،  چون بیمارستان آمل تجهیزات کافی نداشت،  با هلی کوپتر او را به بیمارستان ساری منتقل کردند. دکتر باقری نیز کارهای پذیرش مولایی در بیمارستات ساری انجام داده است. شرایط پدر و برادرش نیز خدا را شکر حاد نیست و آنها به بیمارستان ساری منتقل می شوند.