کیانوش رستمی بعد از کسب مدال طلای رقابتهای وزنه‌برداری المپیک در دسته
۸۵ کیلو پیش از حضور
در کنفرانس خبری از خبرنگاران درخواست جالبی مطرح کرد
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، بعد از کسب مدال طلای دسته ۸۵ کیلوگرم
رقابتهای وزنه‌برداری بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو نشست خبری قهرمانان این دسته برگزار
شد که با توجه به قهرمانی کیانوش رستمی او ابتدا باید در سالن کنفرانس حاضر می‌شد اما
رستمی برای دقایقی از خبرنگاران درخواست کرد که به او مهلت دهند تا تماسها و پیغام‌هایی
که از ایران دارد را پاسخ دهد و سپس پاسخگوی آنها باشد
.

به همین دلیل ابتدا کنفرانس خبری وزنه‌بردار چینی برگزار شد اما در کمال
تعجب هیچکدام از خبرنگاران ایرانی و خارجی سوالی از تائو تیان نداشتند و منتظر حضور
رستمی ماندند
.