به گزارش خبرگزاري ورزش ایران (ایپنا) ، در جریان حرکت دوضرب دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه برداری المپیک ریو، روسلان نورالدینوف برای شکستن رکورد دوضرب المپیک حمله کرد.
او با مهار وزنه ۲۳۷ کیلوگرم رکورد دوضرب المپیک را به نام خود ثبت کرد.
رکورد قبلی المپیک ۲۳۶ کیلوگرم و در اختیار آندری آرامانئو از بلاروس بود.