بهداد سلیمی در پایان حرکت یک ضرب وزنه برداری فوق سنگین با مهار وزنه
۲۱۶ کیلوگرمی رکورد جهان و المپیک را جا به جا کرد
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، شب آخر
وزنه برداری المپیک ریو با رقابت فوق سنگین ها ادامه دارد؛ از سال ۲۰۰۰ سیدنی مدال
این مسابقه برای ایرانی ها بوده است و تنها وقفه ای که در پکن افتاد اجازه قهرمانی
کشوری دیگر جز ایران را داد. حالا بهداد سلیمی بعد از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت جدی
و طولانی روی تخته رفته است تا سومین طلای ایران را به دست بیاورد
.
او با اینکه مصدوم بود اما همچنان امید طلای ایران محسوب می شد. بهداد در درخواست اول
وزنه ۲۰۶ و بعد ۲۱۱ کیلوگرم را بالای سر برد اما وزنه بردار گرجستانی درخواست وزنه
۲۱۵ کیلوگرمی را داد یعنی تجاوز ۲ کیلوگرمی به رکورد المپیک که دست بهداد بود. او موفق
شد این وزنه را بالای سر ببرد تا استرس و هیجان به بالاترین حد خود برسد
.
بهداد در حرکت سوم روی تخته آمد و درخواست وزنه ۲۱۶ کیلوگرمی را داد. مصدومیت او دلیلی
شد تا کمی نگرانی و استرس به دل ایرانی ها راه پیدا کند اما بسیار مسلط و با غیرت وزنه
۲۱۶ کیلوگرمی را بالای سر برد تا رکورد جهان و المپیک یک بار دیگر در اختیار ایرانی
ها بماند. او با این وزنه مهم با حضور در صدر جدول کار خود را در یک ضرب پایان داد
تا سالن مملو از فریاد ایرانی ها و البته سایر تماشاگرانی شود که از قدرت بهداد به
وجد آمدند.