احتراما با توجه به بحث رسانه ها در خصوص هزينه بسيار زياد داربست ها و ساير هزينه ها در ورزشگاه آزادي به آگاهی مي رساند
اين شركت در سال ٩٤ و ٩٥ به منظور جمع آوری داربست از ورزشگاه ، طرح سازه ثابت را به صورت سه بعدي خدمت مسئولين محترم ورزشگاه آزادي ارسال نمود ولي به دلايل مختلف این طرح اجرايي نگرديد.

از آنجایی که این شرکت هیچگونه قراردادی با شرکت زاگرس پیمانکار نصب داربست در ورزشگاه نداشته و صرفا عهده دار تسویه حساب با شرکت مذکور از سال ۱۳۹۴ بوده است ( این شرکت از سالها قبل و همچنین قبل از قرارداد شرکت مدیریت توسعه هوشمند برهان مبین با سازمان لیگ در ورزشگاه به عنوان پیمانکار حضور داشته است ) لذا اين شركت بر حسب وظیفه اقدام به اخذ استعلام از شرکت های مختلف نموده و در نهایت مشخص گردید که کل هزینه خرید داربست برای ورزشگاه حدود ٩٣ الی ١٠٣ میلیون تومان می باشد و این در حالیست که شرکت مذکور بالغ بر ٢٣٠ میلیون تومان طی دو فصل گذشته از این شرکت بابت اجاره دریافت نموده و هم اکنون نير خود را طلبکار می داند .

آنچنان كه طي اظهارات مدير شركت زاگرس در رسانه ها ، نامبرده مدعي دريافت مبلغ ٢٢ ميليون تومان به صورت ماهيانه از اين شركت شده كه این اظهارات خود گواه بر تخلف آشكار شركت فوق است.

در نتيجه شركت توسعه هوشمند برهان مبين از سال گذشته تا كنون جهت جلوگيري از تضییع حق سازمان ليگ و باشگاهها از پرداخت هزينه اجاره داربست ها به شركت زاگرس با هماهنگي سازمانهاي ذيصلاح تا اخذ تاییده از اتحادیه ی صنف مربوطه و سازمان تعزیرات حکومتی جلوگيري کرده و در فصل جاری شركت فوق با هماهنگی سایر نهادها نسبت به نصب مجدد داربست در ورزشگاه آزادي اقدام نموده است .

در پايان در پاسخ به اطلاعات نادرست منتشر شده در برخي از رسانه ها به اطلاع ميرساند با توجه به اينكه قرارداد اين شركت با سازمان ليگ فوتبال بصورت BOT و مشاركت بوده لذا هيچگونه هزينه اي جهت رنگ آميزي زمین ، پارچه نويسي و نيروهاي اجرايي از سازمان ليگ فوتبال، باشگاهها،ورزشگاه آزادي و ساير نهادها از ابتداي قرارداد تا كنون دريافت نشده است.

روابط عمومي شركت مديريت توسعه هوشمند برهان مبين

 

fax-from-982188101220