به گزارش خبرگزاری ایپنا ، بعد از این که ورزشکارانی از سوی فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام با هزینه شخصی به مسابقات قهرمانی  آسیا واروپا اعزام شدند وبه کسب عنوان قهرمانی هم رسیدند واین خبرگزاری خبری تحت عنوان “”دهن کجی ریس فدراسیون به ورزشکاران پرطرفدار پاورلیفتینگ “”را کار کرد

با تماس ها واطلاعاتی که ورزشکاران پاورلیفتینگ در اختیار این خبرگزاری گذاردند پرده از حقایق دیگری باز شد

یکی از قهرمانان پاورلیفتینگ با ارسال عکسی از این مسابقات از سطح پایین این مسابقات گلایه کرد وافزود حضور این گونه از مسابقات بی حرمتی به آداب قهرمانی ،ورزش وورزشکاران این رشته است

چرا که با این شرایط هرکس پول داشته باشد وبه آقایان دهد می تواند از القاب قهرمانی آسیا وجهان در کشور استفاده کند این درحالی است ما تاکنون در رشته پاورلیفتینگ عنوان دار جهانی نداریم اما امروز در منطقه  محل زندگی ما بیشتر از ۴ نفر قهرمان پاورلیفتینگ وجود دارد این قهرمان پاورلیفتینگ که خاصت نام ایشان فاش نشود افرادی که در گرجستان عنوان کسب کردند در شهرستان خود هم اول نخواهند شد

بنابر همین گزارش بعد از درج خبری از همین خبرگزاری  سایت فدراسیون بدنسازی دیگر هیچگونه خبری از نتایح مسابقات وزمان ورود به کشور این تیم اعزامی که به مربیگری وسرپرستی مجتبی ملکی اعزام شده بود کار نکرد که این موضوع تعجب همگان رادر برداشت !!!

امیدواریم که مسولین به داد ورزشکاران مظلوم رشته پاورلیفتینگ برسند واین ورزشکاران را از نابسامانی موجود نجات دهند