به‌ گزارش خبرگزاری ‌ایپنا، دومین دوره جام فجر وزنه‌برداری هم به پایان رسید و تیم خوزستان توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد و تمام مدال‌های طلا نیز به وزنه‌برداران ایران رسید.

دسته ۵۶ کیلوگرم

حسن گل‌پرور از تیم خوزستان با ۲۱۴ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۲۸۵ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۲۶۴ کیلوگرم

دسته ۶۲ کیلوگرم

یعقوب پشوتنی از تیم خوزستان با رکورد ۲۶۷ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۲۸۸ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۲۹۶ کیلوگرم

 دسته ۶۹ کیلوگرم

مصطفی زارعی از تیم‌ ‌ملی جوانان با رکورد ۲۸۱ کیلوگرم

رکورد جوانان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۳۱۵ کیلوگرم

رکورد جوانان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۳۱۰ کیلوگرم

دسته ۷۷ کیلوگرم

حسین غزالیان از تیم‌ ‌ملی جوانان با رکورد ۳۱۳ کیلوگرم

رکورد جوانان آسیا در سال ۲۰۱۶:  ۳۲۱ کیلوگرم

رکورد جوانان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۳۲۶ کیلوگرم

دسته ۸۵ کیلوگرم

علی مکوندی از تیم خوزستان با رکورد ۳۵۴ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۳۷۳ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۳۷۲ کیلوگرم

دسته ۹۴ کیلوگرم

 رضا بیرالوند از تیم‌ ‌ملی جوانان با رکورد ۳۸۱ کیلوگرم

رکورد جوانان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۳۶۵ کیلوگرم

رکورد جوانان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۳۶۹ کیلوگرم

دسته ۱۰۵ کیلوگرم

رضا دهدار از تیم خوزستان با رکورد ۳۵۵ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۴۰۱ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۴۰۳ کیلوگرم

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم

علی داودی از تیم‌ ‌ملی جوانان با رکورد ۳۹۱ کیلوگرم

رکورد جوانان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۳۸۳ کیلوگرم

رکورد جوانان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۴۰۰ کیلوگرم

با نگاه به رکوردها مشخص می‌شود  تنها بیرالوند و تا حدودی علی داودی توانسته‌اند رکوردهای قابل قبولی را به ثبت برساند.

 در واقع سوال اصلی این است خروجی برگزاری این جام با هزینه میلیاردی برای ایران چه چیز بوده است ؟

شاید با تغییر زمان مسابقات، می‌شد وزنه‌برداران بزرگسال را هم روانه مسابقات کرد و حتی از کشورهای دیگر خواست به‌جای نفرات درجه دو و سه خود، وزنه‌برداران نامدارتر و قدرتمندی را به مسابقات بفرستند تا حداقل شاهد خروجی مثبتی از مسابقات باشیم و از همه مهم‌تر میل و رغبت حضور کشورهای صاحب نام هم برای سال آینده بیش‌تر شود. در واقع هدف اصلی مسابقات باید نمایش قدرت وزنه‌برداری کشورها باشد نه صرفا پذیرایی از مسوولان خارجی.

انتهای پیام