به گزارش ایپنا با تصویب هیات رئیسه فدراسیون جهانی ووشو، پنج کشور بوسنی و هرزگوین، قبرس، بروندی، مولداوی و مقدونیه به عنوان اعضای جدید فدراسیون جهانی معرفی و به این فدراسیون اضافه شدند. پیش از این اعضای فدراسیون جهانی ووشو ۱۴۴ کشور بود.

با عضویت این پنج کشور تعداد اعضای تحت پوشش فدراسیون جهانی ووشو به ۱۴۹ کشور افزایش یافت.