به گزارش خبرگزاری ایپنا شنیده ها حاکی از آن است پیمان یوسفی گزارشگر مسابقات ورزشی تلوزیون به علت ابراز امیدواری برای حضور زنان ایرانی در استادیوم های ورزشی ممنوع التصویر شده است .