مسعود سلطانی فر در ارائه برنامه ۴ سال آینده خود به نمایندگان مجلس تاکید کرد: «برنامه ریزی اساسی برای جبران کمبود حرکتی بانوان در جهت توسعه سلامت جامعه و تلاش برای توسعه ورزش بانوان در عرصه قهرمانی و همگانی است و ان شاءالله با رعایت ملاحظات شرعی و ارزشی بتوانیم از ظرفیت بانوان در ورزشگاه ها و مسابقات بین المللی در سایر رشته ها استفاده کنیم».

باید دید وزیر ورزش وجوانان بعد از رای اعتماد احتمالی می تواند برنامه های ارائه شده را به مرحله اجرا برساند.

البته باید یاد آور شد جمله سلطانی فر در مورد اینکه باید طبق موازین شرعی بانوان در ورزشگاه ها حضور یابند یعنی اینکه باید به صورت فیزیکی ورزشگاه ها را تغییر داد و این موضوع شاید تئوری وزیر ورزش و جوانان را به تاخیر بیندازد و این مضوع بیشتر به شعار شبیه باشد.