به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از  سايت فدراسيون كاراته، در تازه ترين رنكينگ اعلام شده از سوي فدراسيون جهاني باربد صداقت و آويشن باقري كه در دهمين دوره رقابتهاي قهرماني جهان در تنريف اسپانيا به ترتيب در وزن ۷۶-كيلوگرم تيم ملي جوانان و ۵۵-كيلوگرم اميد دختران به مدال طلا دست يافتند در صدر اوزان خود قرار گرفتند.
همچنين حديثه جمال در كاتاي انفرادي جوانان كه در رقابتهاي جهاني بر سكوي سوم ايستاد ديگر صدرنشين رنكينگ جهاني بود. جمال علاوه بر مدال برنز جهاني، تيرماه امسال در مسابقات قهرماني آسيا در قزاقستان قهرمان شده و به مدال طلا دست يافته بود.

بر اساس اين گزارش در رنكينگ اعلام شده ۲ كاراته كا ديگر ايران يعني سارا بهمن يار در وزن ۵۰-كيلوگرم تيم ملي اميد، مجيد نيكوهمت در وزن ۷۶+كيلوگرم جوانان، عرفان داودي در وزن ۶۳-كيلوگرم نوجوانان و در وزن ۶۸+كيلوگرم اميد، شبنم واحدي كه در رقابتهاي جهاني به مدال نقره دست يافته بودند نيز در جاي دوم رنكينگ جهاني قرار گرفتند.
بهمن يار در مسابقات قهرماني آسيا در قزاقستان نايب قهرمان و مجيد نيكوهمت به نشان طلا دست يافته بود.
شبنم واحدي و عرفان داودي در مسابقات قهرماني آسيا صاحب مدال طلا شده بودند و در رقابتهاي جهاني پنجم شدند.
مهدي قراري زاده كه در رقابتهاي قهرماني آسيا قزاقستان و كاراته وان تركيه به مدال نقره رسيده بود، در رقابتهاي جهاني سوم شد تا در رنكينگ هم در رده سوم قرار بگيرد.

رده سني نوجوانان
كاتاي انفرادي:
۱۲-زينب السادات حسيني با ۵۷۰ امتياز

كاتاي انفرادي:
۴-احمدرضا محمودي با ۱۰۲۰ امتياز
۴-ايتاليا با ۱۰۲۰ امتياز

وزن ۴۷-كيلوگرم:
۲۹-معصومه محسنيان با ۲۷۰ امتياز

وزن ۵۴-كيلوگرم:
۴۵- سيده سوده خليلي با ۱۵۰ امتياز
۶۵-صديقه صادقي با ۶۰ امتياز

وزن ۵۴+كيلوگرم:
۱۸-حديثه طالبي با ۴۵۰ امتياز

وزن ۵۲-كيلوگرم:
۷-پوريا اقدسي با ۱۳۵۰ امتياز

وزن ۵۷-كيلوگرم:
۵-عليرضا فرجي با ۱۰۲۰ امتياز

وزن ۶۳-كيلوگرم:
۲-عران داودي با ۱۷۱۰ امتياز

وزن ۷۰-كيلوگرم:
۱۰-اميرحسين بيگدلي با ۶۹۰ امتياز

وزن ۷۰+كيلوگرم:
۴-كامران بصيري با ۱۳۵۰ امتياز

رده سني جوانان:

كاتاي انفرادي:
۱-حديثه جمال با ۱۹۵۰ امتياز

۲۶-اميريزدان تدين با ۳۰۰ امتياز

وزن ۴۸-كيلوگرم:
۱۳-ليلا برجعلي با ۶۳۰ امتياز

وزن ۵۳-كيلوگرم:
۸-فاطمه سعادتي با ۹۳۰ امتياز

وزن ۵۹-كيلوگرم:
۲۴-مبينا حيدري با ۳۹۰ امتياز
۲۸-نگين آلتوني با ۳۰۰ امتياز

وزن ۵۹+كيلوگرم:
۹-مينا يوسفي با ۸۷۰ امتياز
۳۲-آتوسا رضايي جو با ۲۸۵ امتياز

وزن ۶۱-كيلوگرم:
۵-قاسم خوبرو با ۱۱۴۰ امتياز
۹-محمدرضا مرادي با ۸۷۰ امتياز

وزن ۶۸-كيلوگرم:
۷-سيدعلي كريمي با ۹۳۰ امتياز

وزن ۷۶-كيلوگرم:
۱-باربد صداقت با ۲۸۵۰ امتياز

وزن ۷۶+كيلوگرم:
۲-مجيد نيكوهمت با ۲۲۶۵ امتياز

رده سني اميد/
كاتاي انفرادي:
۱۲- فاطمه صادقي با ۸۱۰ امتياز
۱۶-اميريزدان تدين با ۶۳۰ امتياز
۷۱-جاويد بهمن جاه با ۶۰ امتياز

وزن ۵۰-كيلوگرم:
۲-سارا بهمن يار با ۲۰۷۰ امتياز
۲-اسپانيا با ۲۰۷۰ امتياز

وزن ۵۵-كيلوگرم:
۱-آويشن باقري با ۲۶۷۰ امتياز

وزن ۶۱-كيلوگرم:
۱۶-ميلكا احدي با ۵۴۰ ا امتياز

وزن ۶۸-كيلوگرم:
۹-شقايق واحدي با ۸۷۰ امتياز

وزن ۶۸+كيلوگرم:
۲-شبنم واحدي با ۱۷۱۰ امتياز

وزن ۵۵-كيلوگرم:
۱۰-علي مسكيني با ۸۷۰ امتياز

وزن ۶۷-كيلوگرم:
۹-اميررضا ميرزايي با ۹۰۰ امتياز

وزن ۷۵-كيلوگرم:
۸-الياس محمدزاده با ۱۱۱۰ امتياز

وزن ۸۴-كيلوگرم:
۳-مهدي قراري زاده با ۱۷۱۰ امتياز

وزن ۸۴+كيلوگرم:
۱۲-صالح اباذري با ۸۷۰ امتياز