به گزارش خبرگزای ایپنا محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته پس از منتشر شدن خبری مبنی بر ضرب و شتم خبرنگار سرویس ورزشی یکی از خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار ایپنا گفت :<< به هیچ عنوان داخل ساختمان فدراسیون بحث و مجادله ای نبوده و من آن خبرنگار را به بیرون ساختمان فدراسیون هدایت کرده و آنجا با او به گفت و گو پرداختم . >>
آشوری افزود :<< حتی آن خبرنگار مجددا به من توهین کرده ولی من فقط وی را به بیرون محوطه فدراسیون راهنمایی کردم و هیچ ضرب و شتمی در کار نبوده است . >>