به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از سايت فدراسيون كاراته، فدراسيون جهانی كاراته (WKF) جديدترين رنكينگ كاراته كاها را پس از برگزاری آخرين مرحله ليگ جهانی منتشر كرد كه بر اساس آن سجاد گنج زاده، كاراته كای كشورمان با ۳۹۷۰ امتياز همچنان بالاتر از ساير رقبايش در صدر جدول تكيه زده است، ضمن اینکه چهار کاراته کای کشورمان همچنان جایگاه خود را در جمع ده نفر رنکینگ اوزان خود حفظ کردند.

رنكينگ اوزان مختلف مردان و زنان به شرح ذيل است:

کاتای انفرادی:
۳۰-نگین باقری با ۹۵۶ امتیاز
۱۴۹-مهسا افسانه با ۱۵۰ امتیاز

وزن ۵۰-كيلوگرم:
۳۷- نسرین دوستی با ۶۹۵ امتیاز
۴۰-سارا بهمنیار با ۶۴۵ امتیاز

وزن ۵۵- كيلوگرم:
۹- فاطمه چالاکی با ۱۶۷۰ امتیاز
۱۵- طراوت خاکسار با ۱۳۶۰امتیاز
۵۲- زهره برزگر با ۵۱۵ امتیاز
۷۷- آویشن باقری با ۳۳۰ امتیاز

وزن ۶۱-كيلوگرم:
۸۴-رزیتا علیپور با ۳۰۰ امتیاز
۱۶۲-دلارام دوستی با ۱۰۰ امتیاز
۱۶۷-فخری موچانی با ۹۰ امتیاز

وزن ۶۸-كيلوگرم:
۲۸-مبینا کاویانی با ۸۲۵ امتیاز
۷۳-مهتاب اسماعیلی با ۲۷۵ امتیاز
۱۱۴-پگاه زنگنه با ۱۴۵ امتیاز
۱۴۵-بهنوش نجفی با ۷۵ امتياز

وزن ۶۸+كيلوگرم:
۱۵-حمیده عباسعلی با ۱۱۷۵ امتياز
۶۰-محدثه آقایی با ۴۳۵ امتياز

** در بخش مردان
كاتای انفرادی:
۵۲-ابوالفضل شهرجردی با ۶۷۵ امتياز
۷۷-اميربهادر تدين با ۴۳۰ امتياز

وزن ۶۰-كيلوگرم:
۲-امير مهدی زاده با ۳۴۲۵ امتياز
۹۶- مجيد حسنی نيا با ۲۱۵ امتياز

وزن ۶۷-كيلوگرم:
۲۸-سعيد احمدی با ۱۱۵۰ امتياز
۳۶-سعيد عليپور با ۸۹۰ امتياز
۳۷-هامون درفشی پور با ۸۸۵ امتياز
۸۷-اميررضا ميرزايی با ۳۵۵ امتياز

وزن ۷۵-كيلوگرم:
۹-بهمن عسگری با ۲۰۵۰ امتياز
۲۷-علی اصغر آسيابری با ۱۰۲۰ امتياز
۴۹-ابراهيم حسن بيگی با ۶۲۵ امتياز

وزن ۸۴-كيلوگرم:
۶-ذبيح اله پورشيب با ۲۳۸۰ امتياز
۳۲-مهدی خدابخشی با ۸۱۵ امتياز
۳۳-احسان حيدری با ۸۱۰ امتايز
۴۳-مهدي قراری زاده با ۷۱۵ امتياز
۶۵-كيوان بابان با ۴۹۵ امتياز
۷۹-علی فداكار با ۴۱۰ امتياز

وزن ۸۴+كيلوگرم:
۱-سجاد گنج زاده با ۳۹۷۰ امتياز
۲۷-سامان حيدری با ۹۰۰ امتياز
۲۹-هادي عرب با ۸۸۰ امتياز
۶۲-مهدی عاشوری با ۴۳۰ امتياز