طی امضا توافقنامه همکاری مابین سازمان جهانی کیوکوشین به ریاست کانچو ماتسوئی و فدراسیون جهانی کاراته به ریاست کانچو تاکاشی ساساگاوا  رشته کیوکوشین کاراته به طور رسمی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت مینماید .