به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، سمینار ملی آموزش مدرسین اخلاق ورزشی در مشهد مقدس با حضور مسئولان بلند پایه ورزش کشور برگزار شد.

در این سمینار پس از انجام این تحقیق که به مدت یکسال و با همکاری اساتید دانشگاه معارف اسلامی به طول انجامید تمامی کدهای اخلاقی که در دنیای ورزشی، چه کشورهای اسلامی و چه کشورهای غیر اسلامی وجود داشت، جمع آوری و احصا شد و پس از یک پایش اولیه ۴۰۰ کد اخلاقی احصا شد که پس از کسر مشترکات آن به ۸۰ کد تخصصی در اخلاق ورزشی تبدیل شد، پس از آن با جدا کردن کدهای تخصصی قابل آموزش از کدهایی که قابلیت آموزش نداشتند به ۶۰ کد اخلاقی دست یافتیم.

مراسم اختتامیه سیمنار ملی آموزش مدرسین اخلاق ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان و محدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی و سایر مدیران ورزش کشور برگزار شد و از کتاب تخصصی اخلاق ورزشی نیز رونمایی شد.