به گزارش ایپنا و به نقل از مسابقات دو و میدانی برترین های نونهالان دختر و پسر کشور اواخر هفته جاری در استان کرمان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی، رقابت های دو ومیدانی برترین های نونهالان دختر و پسر کشور در ۲ نوبت صبح روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ شهریورماه در استان کرمان برگزار خواهد شد.

دو و میدانی کاران دختر و پسر در مواد ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۱۰۰ متر بامانع، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرش طول و پرش ارتفاع به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.