به گزارش ایپنا و به روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان ، بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ، اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان حائز رتبه برتر دربین دستگاههای اجرایی استان شد .

این گزارش حاکی است، طبق شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی اداره کل ورزش و جوانان استان در بین ۷۵ دستگاه اجرایی رتبه برتر را کسب نمود.
این موفقیت که مرهون زحمات شبانه روزی مدیرکل و همکاران مجموعه ورزش و جوانان استان است، را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.