به گزارش ایپنا اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری – نادر حاج آقا نیا (مازندران) محمد طهماسبی (گلستان) علیرضا حاتمی (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور- ایمان صادقی (مازندران) محمد نامجو مطلق (گیلان)
۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان) فرزاد عموزاد (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان)
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی- سعید داداش پور (تهران) جمال عبادی (خوزستان)
۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان) حسین الیاسی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی – عزت اله اکبری (مازندران) اسماعیل محمودی (خراسان رضوی)
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) حسن رحیمی (تهران) مجتبی گلیج (مازندران)
۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی (کرمانشاه) امین طاهری (تهران) امیررضا امیری (لرستان) عبداله قمی (مازندران)

سرمربی: محمد طلایی
مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند ۱ بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور، انتخاب مربیان تیم ملی: علی اکبر دودانگه – امیر توکلیان- عباس حاجی کناری- احسان لشگری
ماساژور: محسن پاپی- رودکی
سرپرست: علی بیات
رقابت های کشتی قهرمانی جهان روزهای ۳۰ مرداد تا ۴ شهریورماه در شهر پاریس فرانسه برگزار می شود