سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در المپیک ریو استعفا داد تا
رسول خادم به عنوان سومین رییس فدراسیون با این چالش رو به رو شود. 


محمد بنا کناره گیری خود از سمت سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی رسما اعلام کرد تا تعداد
استعفاهای پرافتخارترین مرد کشتی فرنگی ایران در المپیک ها به عدد ۵ برسد.
سریالهای کناره گیریهای محمد بنا از زمان ریاست محمدرضا یزدانی خرم در فدراسیون آغاز
شد به دلیل تنشهای موجود با دیگر مربی ها به خانه رفت که با پا درمیانی یزدانی خرم
او یکبار دیگر به تمرینات تیم ملی بازگشت. قبل از المپیک لندن و در زمان سرپرستی مرحوم
حجت الله خطیب او یکبار دیگر استعفا کرد که این بار هم با پا درمیانی پیشکسوتان اعضای
فدراسیون به تیم ملحق شد اما یکبار دیگر و بعد از المپیک او استعفا کرد.
در مراسم تجلیل از قهرمانان المپیک لندن، رییس جمهور وقت قول داد تا بنا را به تیم
ملی بازخواهد گرداند اما تنها یک هفته قبل از مسابقات جهانی تهران او یکبار دیگر استعفا
داد تا مسابقات با شعارهای پی درپی تماشاگران برای بازگشت بنا همراه باشد. تابستان
سال گذشته یکبار دیگر محمد بنا برای آماده سازی تیم برای المپیک ریو سرمربیگری تیم
ملی کشتی فرنگی را قبول کرد و تمرینات جدی این تیم آغاز شد. قهرمانی در مسابقات جهانی
شیراز آخرین عنوان بنا قبل از المپیک بود اما چالشهای سرمربی تیم ادامه دار بود تا
جایی که قبل از المپیک ریو هم او مدتی را به تنش مستقیم با رییس فدراسیون و مسولین
وزارت ورزش پرداخت.
با این حال او قبل از المپیک تمام این مسائل را کنار گذاشت اما دو برنز حاصل کار فرنگی
کاران در ریو بود. دو مدال برنز در المپیک برای یک تیم ۶ نفری نمی تواند نتیجه فاجعه
ای باشد اما درخشش شاگردان بنا در لندن و کسب ۳ طلا در المپیک ۲۰۱۲ توقعات را بیشتر
از همیشه کرده بود تا فشارها بر کادرفنی و کشتی گیران بیشتر از همیشه باشد.