به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور در گروه های الف، ب و ج، آذرماه سال جاری در شهرهای تهران، بیجار و کرمان برگزار می شود.

اسامی اعضای کمیته فنی در این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد، گروه الف ۹ و ۱۰ آذرماه سالن شهدای هفتم تیر تهران:
ابراهیم مهربان- مصطفی علیزاده- تقی داداشی

کشتی آزاد، گروه ب ۲۹ و ۳۰ آذرماه سالن ۲ هزار نفری بیجار:
محمدرضا چایچی- تقی داداشی- مصطفی علیزاده

کشتی آزاد، گروه ج ۲۹ و ۳۰ آذرماه سالن فجر، کرمان:
محمدرضا چایچی- ابراهیم مهربان- مصطفی علیزاده