به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، آئین نامه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان در رشته های، “تیمی زورخانه ای ورزشکاران زورخانه ای”- “تیمی زورخانه ای کشتی  پهلوانی” و ” کشتی پهلوانی” به شرح زیر است:

الف- اوزان و شرایط مسابقات :

مسابقات کشتی پهلوانی در رده­ های سنی نوجوانان و جوانان و در اوزان مشروحه ذیل، بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

نوجوانان(۱۶-۱۷ سال)   جوانان(۱۸-۲۰ سال)
از ۴۵تا۵۰ *۶۰*۷۰*۸۰*۸۰+ تا ۱۰۰کیلوگرم   از۵۵تا۶۰*۷۰*۸۰*۹۰*۱۰۰*۱۰۰+تا۱۲۰کیلوگرم

۱-      شرایط سنی مسابقات نوجوانان :

·         ورزشکاران متولد ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ لغایت ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

·         ورزشکاران متولد ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ لغایت ۱۰/۱۰/۱۳۸۲ (یک سال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند. ( ورزشکارانی که صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه می توانند در مسابقات شرکت نمایند)

·         حداقل وزن ورزشکاران برای شرکت در این رقابت ها ۴۵ کیلوگرم، و حداکثر ۱۰۰ کیلوگرم خواهد بود.

۲- شرایط سنی مسابقات جوانان :

·         ورزشکاران متولد ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ لغایت ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

·         ورزشکاران متولد ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ لغایت ۱۰/۱۰/۱۳۸۰(یک سال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند. ( ورزشکارانی که صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه می توانند در مسابقات شرکت نمایند)

·         حداقل وزن ورزشکاران برای شرکت در این رقابت ها ۵۵ کیلوگرم، و حداکثر ۱۲۰ کیلوگرم خواهد بود.

ب – مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات :

۱٫ اصل شناسنامه و کارت ملی

۲٫ گواهی تحصیلی عکس دار با تایید آموزش و پرورش منطقه (صرفا برای رده­ سنی نوجوانان)

۳٫ کارت بیمه ورزشی معتبر

۴٫معرفی نامه هیات کشتی/ پهلوانی و زورخانه­ای استان

۵٫ ارائه مدارک ثبت نام در سامانه دریافت کارت ملی کشتی (ورزشکاران زورخانه ای می باید در سامانه فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ثبت نام نمایند.)

* تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق توسط شرکت کنندگان الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت ایشان جلوگیری خواهد شد.

ج- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات :

۱٫      استان تهران بعنوان میزبان مسابقات دو تیم کامل در هر رده سنی

۲٫      سایر استان ها یک تیم کامل در هر رده سنی

۳٫      هر استان می ­ تواند دو مربی(یک مربی زورخانه ای+ یک مربی کشتی پهلوانی) و یک سرپرست معرفی نماید.

د – برنامه مسابقات :

جوانان
ردیف جدول زمان بندی روز مورخ ساعت محل برگزاری
۱ پذیرش تیم ها یکشنبه ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ از ساعت ۱۵:۰۰ خوابگاه بعثت
۲ مسابقات مقدماتی تیمی زورخانه ای ورزشکاران زورخانه ای

(زمان اجرای برنامه برای هر تیم ۳۰ دقیقه)

دوشنبه ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰

۱۶:۰۰-۲۰:۰۰

سالن شهدای هفتم تیر تهران
۳ مسابقات مقدماتی تیمی

زورخانه ای تیم های کشتی­ پهلوانی

(زمان اجرای برنامه برای هر تیم ۸ دقیقه)

دوشنبه ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۴ کلینیک داوران دوشنبه ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۵ کلینیک مربیان (حضور کلیه مربیان تیمها الزامی است) دوشنبه ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰ خوابگاه بعثت
۶ وزن کشی کلیه اوزان کشتی پهلوانی جوانان سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ۰۷:۳۰-۰۸:۰۰ خوابگاه بعثت
۷ مسابقات   مقدماتی کشتی پهلوانی جوانان سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۸ مسابقات ۴ تیم اول تیمی زورخانه ای ورزشکاران زورخانه ای سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۹ مسابقات ۴ تیم اول زورخانه ای تیم های کشتی­ پهلوانی سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۱۰ مسابقات رده بندی و فینال   کشتی پهلوانی جوانان سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ۲۰:۰۰- ۱۸:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
نوجوانان
ردیف جدول زمان بندی روز مورخ ساعت محل برگزاری
۱ پذیرش تیم ها چهارشنبه ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ از ساعت ۱۵:۰۰ خوابگاه بعثت
۲ مسابقات مقدماتی تیمی زورخانه ای ورزشکاران زورخانه ای

(زمان اجرای برنامه برای هر تیم ۳۰ دقیقه)

پنجشنبه ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰

۱۶:۰۰-۲۰:۰۰

سالن شهدای هفتم تیر تهران
۳ مسابقات مقدماتی تیمی

زورخانه ای تیم های کشتی­ پهلوانی

(زمان اجرای برنامه برای هر تیم ۸ دقیقه)

پنجشنبه ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۴ کلینیک داوران پنجشنبه ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۵ کلینیک مربیان (حضور کلیه مربیان تیمها الزامی است) پنجشنبه ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰ خوابگاه بعثت
۶ وزن کشی کلیه اوزان کشتی پهلوانی نوجوانان جمعه ۱۳/۱۱/۱۳۹۶ ۰۷:۳۰-۰۸:۰۰ خوابگاه بعثت
۷ مسابقات   مقدماتی کشتی پهلوانی نوجوانان جمعه ۱۳/۱۱/۱۳۹۶ ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۸ مسابقات ۴ تیم اول تیمی زورخانه ای ورزشکاران زورخانه ای جمعه ۱۳/۱۱/۱۳۹۶ ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۹ مسابقات ۴ تیم اول زورخانه ای تیم های کشتی­ پهلوانی جمعه ۱۳/۱۱/۱۳۹۶ ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران
۱۰ مسابقات رده بندی و فینال   کشتی پهلوانی نوجوانان جمعه ۱۳/۱۱/۱۳۹۶ ۲۰:۰۰- ۱۸:۰۰ سالن شهدای هفتم تیر تهران

* تذکر مهم: شرکت کشتی گیران کلیه رده ­ها در مسابقات کشتی پهلوانی، منوط به شرکت ایشان در مسابقات زورخانه ای و کسب حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن می باشد.      

هـ- امتیازات:

۱٫      به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رده‌ی سنی حکم و مدال قهرمانی اهداء خواهد شد.

۲٫      با استناد به ” فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و کشتی های سنتی(زنان و مردان) کشور در سال ۹۷-۹۶، نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی در رده های سنی نوجوانان و جوانان، در صورت احراز شرایط سنی لازم، در رده سنی ذیربط می­توانند در رقابت­های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در سال فنی جاری حضور داشته باشند.

و- ضوابط فنی :

·         مسابقات تیمی زورخانه ­ ای ورزشکاران زورخانه­ای:

۱-      ترکیب هر تیم شامل : ۷ نفر ورزشکار+۲ نفر ذخیره +۱ نفر مرشد +۱ نفر مربی ( جمعاً ۱۱ نفر ) می باشد .

۲-      مسابقات تیمی زورخانه ای در مدت زمان۳۰ دقیقه ای و براساس آخرین قوانین فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای برگزار می گردد.

۳-      چهار وزن اول کشتی پهلوانی باید در تیم حضور داشته باشند .

۴-      دو نفر ذخیره باید در ۲ وزن بالا به رقابت کشتی بپردازند.

۵-      شرط ورود ۲ نفر ذخیره، شرکت در یکی از دو رشته سنگ و کباده می باشد که باید حد نصاب مصوب آیین نامه جهت وزن کشی را ورزشکاران این وزن کسب نمایند.( در ۲ رشته کسب حدنصاب سکو برگزار نمی گردد).

۶-      بعد از اتمام مسابقات تیمی زورخانه ای و کسب حد نصاب ۲ رشته سنگ و کباده اسامی نفرات واجد شرایط وزن کشی اعلام می گردد.

·         مسابقات تیمی زورخانه ای کشتی پهلوانی:

امتیازات عملیات عمومی ورزش های زور خانه ای – زمان: ۸ دقیقه
ردیف عنوان امتیاز
۱٫ ورود به گود ۶ امتیاز
۲٫ استقرار و جرگه زدن ۲ امتیاز
۳٫ شنوی سرنوازی ۵ بار ۵ امتیاز
۴٫ شنوی یک شلاقه ۲ بار ۴ امتیاز
۵٫ شنوی دو شلاقه ۲ بار ۶ امتیاز
۶٫ شنوی سه شلاقه ۲ بار ۸ امتیاز
۷٫ شنوی پیج ۶ بار ۹ امتیاز
۸٫ نرمش ها و پای چپ و راست ۱۰ امتیاز
۹٫ میل گیری حداقل ۱۰ جفت آرام ۱۰ امتیاز
۱۰٫ میل گیری حداقل ۱۰ جفت شلاقی ۱۰ امتیاز
۱۱٫ انواع پا زدن ها و شیرین کاری های مربوطه ۲۵ امتیاز
۱۲٫ نیایش ۵ امتیاز
مجموع امتیازات ۱۰۰ امتیاز

·         مسابقات انفرادی کشتی پهلوانی:

۱٫       مسابقات در رده سنی جوانان در دو زمان ۳ دقیقه­ای با ۳۰ثانیه استراحت برگزار شده و با اختلاف ۱۰ امتیاز، کشتی به پایان می­رسد . زمان رقابت ها در رده نوجوانان دو زمان ۲ دقیقه ای خواهد بود.

۲٫       اتمام وقت قانونی ، ضربه فنی ، کسب تفاضل ۱۰ امتیاز ، مصدومیت به تشخیص پزشک ، سه اخطاره شدن کشتی گیر و یا اعمالی که باعث اخراج کشتی گیری شود ، شرایط پایان کشتی را تعیین می کند.

۳٫       امتیازات پهلوانی یک امتیازی و ۲ امتیازی خواهد بود. در صورتی که کشتی گیری به هر طریق در منطقه اصلی تشک به پل برود، کشتی با ضربه فنی به نفع حریف مقابل، پایان خواهد یافت.

۴٫       اجرای کلیه تکنیک های فنون کشتی آزاد و فرنگی، و همچنین استفاده کلیه فنون اختصاصی کشتی پهلوانی با استفاده از قسمت کمر و زانوی شلوار برای اجرای فن مجاز خواهد بود.

۵٫       در صورتی که کشتی گیر مهاجم حریف خود را در بیرون از منطقه زون به پل ببرد، دو امتیاز دریافت می نماید.

۶٫       کشتی گیر مهاجم باید از اجرای فنونی که ابتدا خود به روی پل رفته و سپس حریف را به پل می کشد، اجتناب کند.

۷٫       مربیان می توانند از طریق انداختن چلنج مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی به رای داوران اعتراض نمایند.

۸٫       در صورت کم کاری یا فرار کشتی گیر مدافع، داور به ترتیب زیر اقدام می کند:

الف. کشتی قطع و به کشتی گیر مدافع تذکر داده می شود.

ب. کشتی قطع و یک اخطار به کشتی گیر مدافع و یک امتیاز به کشتی گیر مهاجم داده می شود.

ج. کشتی گیری که سه اخظار دریافت نماید، بازنده محسوب می شود.

۹٫       در صورت پاره شدن شلوار کشتی پهلوانی، کشتی گیر مربوطه حداکثر دو دقیقه جهت تعویض شلوار فرصت دارند.

۱۰٫ در صورتی مجری فن ریسک کند و در خاک فرود بیاید، یک نمره به کشتی­گیری که به حریف مسلط شده است تعلق می گیرد.

۱۱٫ مجری یا مدافع اگر روی هوا چرخش داشته باشد ولی فرود فن با سینه باشد ضربه فنی محسوب نخواهد شد یعنی برای ضربه فنی باید حتما یکی از حالات ذیل مشاهده شود :

الف) آرنج به آرنج شدن ب)به پل رفتن مدافع یا مهاجم ج) تماس پشت کشتی­گیر با تشک د) تماس کتف یا آرنج با تشک در شرایطی که زاویه پشت یا شانه بر روی تشک کمتر از ۹۰ درجه باشد.

·          تبصره : هر یک از حالات مذکور اگر در خارج از تشک (منطقه حفاظت تشک) اتفاق بیافتد فقط دو امتیاز به حریف تعلق می­گیرد و ادامه کشتی در وسط تشک به حالت سرپا خواهد بود.

۱۲٫ در اخطارها، پس از تذکر اول که با قطع کشتی انجام می­شود، پیش قبض و پیش کاسه کشتی گیر مدافع در اختیار کشتی گیر مهاجم قرار خواهد گرفت.

۱۳٫ در صورتی که هر یک از کشتی گیران در حالت خاک یا سرپا، اقدام به فرار از فن یا فرار از تشک نماید، یک اخطار به کشتی گیر مدافع و یک امتیاز به مهاجم داده شده و کشتی در وسط تشک به حالت سرپا با در اختیار قراردادن پیش کاسه و پیش قبض ادامه خواهد یافت.

۱۴٫ عدم تمکین از رای داوران، حاضر نشدن بر روی تشک و انصراف عمدی از ادامه کشتی، باعث حذف کشتی گیران از جدول مسابقات خواهد شد.

۱۵٫ هرگونه عمل غیرجوانمردانه که مورد تایید داوران قرار گیرد با موافقت سرپرست فنی مسابقات باعث حذف کشتی گیر خواهد شد.

۱۶٫    کشتی گیران می باید بر روی دوبنده کشتی، شلوار مخصوص کشتی پهلوانی(تنکه) را بپوشند. تنکه باید در محل زانوها و کمر به اندازه کافی آزاد بوده تا مانع از گرفتن لباس از جانب حریف نباشد. درصورتی که در ابتدا ورود به تشک داور تشخیص دهد لباس کشتی گیری فاقد ضوابط اعلامی برای مسابقه می باشد، کشتی گیر ذیربط فقط یک دقیقه برای تعویض لباس خود فرصت خواهد داشت. بدیهی است پس از گذشت یک دقیقه، کشتی گیر مقابل برنده اعلام می شود. تهیه این شلوار برعهده تیم های شرکت کننده بوده و فدراسیون کشتی و یا میزبان در این خصوص وظیفه ای ندارند.

۱۷٫ نحوه قرعه کشی و جدول مسابقات کشتی پهلوانی مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی می باشد. با این تفاوت که دو نفر بازنده در مرحله نیمه نهایی، رقابت های سوم و چهارمی را برگزار می کنند. همچنین نفرات سوم هر دسته برای کسب مقام پنجم و ششم رقابت خواهند کرد.

ز- سایر موارد :

۱٫      کلیه هزینه ­های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در مسابقات جوانان از شام مورخ ۰۸/۱۱/۹۶ لغایت شام مورخ ۱۰/۱۱/۹۶ بعهده ستاد اجرایی برگزاری مسابقات خواهد بود.

۲٫      کلیه هزینه ­های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در مسابقات نوجوانان از شام مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ لغایت شام مورخ ۱۳/۱۱/۹۶ بعهده ستاد اجرایی برگزاری مسابقات خواهد بود.

۳٫      حضور مربیان کلیه رده‌ها در کلینیک مربیگری مربوطه الزامی است و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد.

۴٫       کلیه استان‌ها موظفند حداکثر یک پیش از برگزاری مسابقات هریک از رده­ ها، نسبت به اعلام اسامی نفرات شرکت کننده به ستاد اجرایی مسابقات به شماره فکس ۰۲۱۴۴۷۱۴۴۸۹ اقدام نمایند.

۵٫       کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود (به شرح ذیل) در یک فایل Word   و ارسال آن حداکثر یک پیش از برگزاری مسابقات هریک از رده ­ها، به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرس koshti.iran@gmail.com ) اقدام نمایند.

وزن نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره شناسنامه محل صدور کد ملی نام پدر شماره تلفن عکس ۴ *۳
                 

 

۶٫       کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در مسابقات جوانان موظفند مدارک کشتی­ گیران شرکت کننده را از ساعت ۱۶:۰۰ روز ۰۸/۱۱/۹۶ جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

۷٫       کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در مسابقات نوجوانان موظفند مدارک کشتی ­گیران شرکت کننده را از ساعت ۱۶:۰۰ روز ۱۱/۱۱/۹۶ جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

۸٫       مسابقات بر روی تشک کشتی برگزار می شود.

۹٫       هیات های کشتی/زورخانه ای پهلوانی استان های سراسر کشور می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی با آقای عیسی مومنی مسئول کمیته کشتی های سنتی و ساحلی فدراسیون به شماره تماس ۰۹۱۲۶۱۱۲۹۸۶ و برای مسابقات زورخانه ای با آقای علیرضا غلامی به شماره همراه ۰۹۱۸۶۶۶۵۲۵۰ تماس حاصل فرمایند.