به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام های روز جهانی کودک در رده سنی نونهالان روزهای ۳۰ آبان و اول آذرماه و ۳ و ۴ آذرماه در شهرستان کرج و مسابقات کشتی فرنگی و آزاد جام شاهد در رده سنی جوانان روزهای ۷ و ۸ و ۱۰و ۱۱ آذرماه در شهرستان سیرجان استان کرمان برگزار می شود.
به منظور نمایش کشتی پهلوانی برای عموم مردم و شرکت کنندگان داخلی و خارجی، مسابقات تیم به تیم بین تیم های اول، دوم و سوم، چهارم رقابت های قهرمانی کشور پهلوانی نوجوانان و جوانان در این مسابقات برگزار می شود.
برنامه برگزاری این رقابت ها به شرح زیر است:

۱- مسابقه بین تیم های استان های مازندران و لرستان (تیم های اول و دوم رقابت های قهرمانی کشور در مشهد- سال ۹۵) در مسابقات کشتی آزاد جام کوک روزهای ۳۰ آبان و اول آذرماه.

۲- مسابقه بین تیم های استان های تهران و گلستان (تیم های سوم و چهارم رقابت های قهرمانی کشور در مشهد- سال ۹۵) در مسابقات کشتی فرنگی جام کودک روزهای ۳ و ۴ آذرماه.
۳- مسابقه بین تیم های استان های خراسان شمالی و تهران (تیم های سوم و چارم رقابت های قهرمانی کشور در مشهد- سال ۹۵) در مسابقات کشتی فرنگی جام شاهد روزهای ۷ و ۸ آذرماه.
۴- مسابقه بین تیم های استان های خراسان رضوی و مازندران (تیم های اول و دوم رقابت های قهرمانی کشور در مشهد – سال ۹۵) در مسابقات کشتی آزاد جام شاهد روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه.