به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل ا زروابط عمومی فدراسیون کشتی، سیزدهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد روزهای ۷ و ۸ آذرماه با حضور ۸ کشور خارجی و پنج تیم از کشورمان در سالن انقلاب شهر کرج برگزار شد و در پایان تیم ایران A به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- ایران Aـ ۲- روسیه ۳- ایران توسعه ۴- ایران البرز ۵- آذربایجان ۶- ایران Bـ – ۷- گرجستان ۸- قرقیزستان ۹- ارمنستان ۱۰- ایران (کرمان) ۱۱- ترکیه ۱۲- لبنان ۱۳- سوریه

نتایج دیدارهای برگزار شده در این مسابقات به شرح زیر است:

فینال: ایران Aـ ۶- روسیه ۴
رده بندی: ایران توسعه، برنده ۵- ایران البرز ۵ (امتیاز مثبت ۲۱ به ۲۰ به سود ایران توسعه)
مقام ۵- ۶: آذربایجان، برنده ۵- ایران Bـ ۵ (امتیاز مثبت ۲۱ به ۱۹ به سود آذربایجان)
مقام ۷-۸: گرجستان ۶- قرقیزستان ۴
مقام ۹-۱۰: ارمنستان ۹- ایران (کرمان) یک
مقام ۱۱- ۱۲: ترکیه ۸- لبنان ۲ (دو تیم در دو وزن کشتی گیر نداشتند)

مسابقات نیمه نهایی:
دیدار های تیم های اول گروه:
ایران Aـ ۷- ایران توسعه ۳
روسیه ۶ – ایران البرز ۴
دیدارهای تیم های دوم گروه:
ایران Bـ ۱۰- قرقیزستان صفر
آذربایجان، برنده ۵- گرجستان ۵ (امتیاز مثبت ۲۱ به ۱۶ به سود آذربایجان)
دیدارهای تیم های سوم گروه:
ایران (کرمان) ۸ – لبنان صفر (دو تیم در دو وزن کشتی گیر نداشتند.)
ترکیه یک- ارمنستان ۹

رده بندی گروه ها در پایان دور مقدماتی به شرح زیر است:

گروه Aـ: ۱- ایران Aـ ۲- قرقیزستان ۳- ایران (کرمان) ۴- سوریه
گروه Bـ: ۱- ایران توسعه ۲- ایران Bـ ۳- لبنان
گروه Cـ: ۱- ایران البرز ۲- گرجستان ۳- ترکیه
گروه Dـ: ۱- روسیه ۲- آذربایجان ۳- ارمنستان

نتایج دیدارهای مقدماتی برگزار شده (۱۵ دیدار) به شرح زیر است:

دور اول:

گروه Aـ:
قرقیزستان ۹- سوریه صفر (دو تیم در یک وزن کشتی گیر نداشتند)
ایران Aـ ۹- ایران کرمان یک
گروه Bـ:
ایران توسعه، برنده ۵- ایران Bـ ۵ (امتیاز مثبت ۲۳ به ۱۸ به سود ایران توسعه)
گروه Cـ:
گرجستان، برنده ۵- ترکیه ۵ (امتیاز مثبت ۲۵ به ۱۹ به سود گرجستان)
گروه Dـ:
روسیه ۹- ارمنستان صفر (دو تیم در یک وزن کشتی گیر نداشتند)

دور دوم:

گروه Aـ:
ایران Aـ ۱۰- سوریه صفر
قرقیزستان ۸- ایران کرمان ۲
گروه Bـ:
ایران Bـ ۹- لبنان یک
گروه Cـ:
ایران (البرز) ۶- گرجستان ۴
گروه Dـ:
روسیه ۸- آذربایجان ۲

دور سوم:

گروه Aـ:
ایران Aـ ۷- قرقیزستان ۳
ایران (کرمان) ۵- سوریه ۳ (دو تیم در دو وزن کشتی گیر نداشتند.)
گروه Bـ:
ایران توسعه ۱۰- لبنان صفر
گروه Cـ:
ایران (البرز) ۸- ترکیه ۲
گروه Dـ:
آذربایجان ۷- ارمنستان ۳

رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

اوزان
مقام اول
مقام دوم
مقام سوم
مقام چهارم
مقام پنجم
مقام ششم
مقام هفتم
مقام هشتم
مقام نهم
مقام دهم
۵۵
امید آرامی
مهدی قربانی
علیرضا اسدی
تمیربک الو میرا
پوریا ناصرپور
سرگی سیمونیان
گئورگی تبیلوف
زار علیف
راماز سیلاگاوا
کمال موتلو
ایران توسعه
ایران البرز
ایران ب
قرقیزستان
ایران الف
ارمنستان
روسیه
آذربایجان
گرجستان
ترکیه
۶۰
سعید ارجمندی
علیرضا نجاتی
محمد مهرابی
مسلم علینلی
ابومسلم آبایف
سیاوش منصور
نوربول عبدالبکف
تیگران میناسیان
زار نوریف
یوسف آل علی
ایران ب
ایران الف
ایران البرز
ترکیه
روسیه
ایران توسعه
قرقیزستان
ارمنستان
آذربایجان
لبنان
۶۳
گئورگی شوتادزه
بهرام معروف خانی
محمدجواد رضایی
عظمت کایروف
حسن ممدلی
سرگی سیمونیان
حسین پیروار
رضا تقی زاده
امیرحسین عرب
آلماز جومویف
گرجستان
ایران توسعه
ایران الف
روسیه
آذربایجان
ارمنستان
ایران البرز
ایران ب
ایران ب
قرفیزستان
۶۷
محمدسعید عزیزی
خالمرال ابراگیموف
یوسف حسینوند
محمدرضا مختاری
عبدالوهاب آساینف
هاروتیون آلکسانیان
نماز رستم اف
عبدالصامت باسار
محمدجواد ترکاشوند
محمد مهدی شهسواری
ایران ب
قرقیزستان
ایران البرز
ایران الف
روسیه
ارمنستان
آذربایجان
ترکیه
ایران ب
ایران کرمان
۷۲
مالخاس آمویان
محمدرضا رستمی
اولو قنوزاد
محمد عربی
مرسل فرخی
محمدرضا کاکه
جونی ختسوریانی
بکسالبان نظربایف
محمدامین رنجبر
فاوزی آل حسن
ارمنستان
ایران الف
آذربایجان
ایران البرز
ایران توسعه
ایران ب
گرجستان
قرقیزستان
ایران کرمان
سوریه
۷۷
شایان عفیفی
ایگور قدیراف
مهمت بولات
تمیرلان بکتوردیف
تنگیزی شابادزه
نصیر حسن اف
فردین عبدولی
اریک الویان
علی سلمانی
محمدحسین الماسی
ایران توسعه
روسیه
ترکیه
قرقیزستان
گرجستان
آذربایجان
ایران ب
ارمنستان
ایران کرمان
ایران البرز
۸۲
آوینگو ریاکزه
شامیل اوذایف
حسین فروزنده
علی موسی زاده
علی عثمان اربای
شالیکو سوغومونیان
حسین خوش طینت
مهدی جلالی
اصلان ممداف
محمد نظری
گرجستان
روسیه
ایران الف
ایران ب
ترکیه
ارمنستان
ایران کرمان
ایران توسعه
آذربایجان
ایران البرز
۸۷
پارسا توکلی
حسن فروزنده
سینا نوریانی
گئورگی کاتساشویلی
عارف نیفتولیف
هاکوپ باغداساریان
تالانیبک اولو آمانگلدی
سعید یوسفی
استانیسلاو پشانوف
عثمان آوسی
ایران البرز
ایران الف
ایران ب
گرجستان
آذربایجان
ارمنستان
قرقیزستان
ایران توسعه
روسیه
ترکیه
۹۷
سیداحسان اسماعیل پور
عظمت سیتوف
تهران امین زاده
حامد عبدولی
ابوالفضل سیدمهدوی
نیکا پاتاریا
رازمیک خاچاطوریان
مصطفی کاسانف

ایران کرمان
روسیه
آذربایجان
ایران ب
ایران توسعه
گرجستان
ارمنستان
قرقیزستان

۱۳۰
نوید اله قلی نوه سی
اولگ آقانوف
داوید اواساییان
یاکوب یرلی کایا
بکا ماکاریدزه
علی دارابی
هاکوب باغداساریان
امین میرزازاده
مراد اوماروف
علی اکبر یوسفی
ایران توسعه
روسیه
ارمنستان
ترکیه
گرجستان
ایران ب
لبنان
ایران الف
قرقیزستان
ایران الف
مقام تیمی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
ایران الف
روسیه
ایران توسعه
ایران البرز
آذربایجان
ایران ب
گرجستان
قرقیزستان
ارمنستان
ایران کرما