سرپرست تيم ملي کشتي آزاد معتقد است مهمترين رويداد بين المللي سال جاري، جام جهاني است که با حضور ۸ تيم برتر دنيا به ميزباني ايران برگزارخواهد شد.علي بيات با بيان اينکه رقابتهاي عمومي کشتي آزاد با جدال نزديک و ديدني برخي از مدعيان همراه بود گفت: طي دو روز در خانه کشتي تهران، شاهد پيکار آزادکاراني بوديم که با توجه به شرايط لازم به مسابقات عمومي کشور راه يافته بودند و هر چه درتوان داشتند در برابر اعضاي شوراي فني و مربيان تيم ملي رو کردند.وي تصريح کرد: دراين بين برخي از نفرات عنوان دار در جدال با جوانان کم تجربه تر،
اما باانگيزه مغلوب شدند که اين موضوع نشان مي‌دهد بايد روي آزادکاران جوان سرمايه گذاري بيشتري شود. مطمئنا ما اين مسئله را در  نفرات دعوتي به اردوهاي بعدي لحاظ خواهيم کرد و بيش از پيش ازاين نيروهاي جوان و آينده دار استفاده خواهيم کرد.بيات در پايان با اعلام زمان آغازاردوي تيم ملي کشتي گفت: اردوهاي آماده سازي ما براي جام تختي و رقابتهاي جام جهاني از امروز استارت مي خورد که ما نفرات برتر مسابقات قهرماني کشور و رقابتهاي عمومي را در اين اردو زير نظر خواهيم داشت. ضمن اينکه المپيکي ها
نيز در تمرينات اردو حضور خواهند داشت تا هر چه بيشتر براي حضور در جمع ملي پوشان ما درجام جهاني مهيا شوند.