حسن بابك پيشكسوت كشتي و مدير تيم هاي ملي كشتي فرنگي در غم از دست دادن پدر گراميشان عزادار شد.

جامعه کشتی کشور مصیبت وارده را به جناب آقای بابك و خانواده محترمشان تسلیت می گوید و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آرزوی غفران دارد.