فرنگیکاران و رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران
در سالن وزنه
برداری بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو حضور
پیدا کردند
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، محمد
بنا و اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان پس از پایان رقابتهای کشتی برای تماشای رقابت
دسته فوق سنگین وزنه
برداری وارد سالن ریو سنتر بازیهای
المپیک ۲۰۱۶ ریو شدند
. علاوه بر فرنگیکاران، دوندههای سرعت
ایران و رئیس فدراسیون دوومیدانی هم در سالن حضور پیدا کردند.