به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، رسول خادم در پاسخ به این سوال که شما اعلام
کرده بودید بعد از پایان المپیک ریو هدایت کشتی آزاد را به فرد دیگری می‌سپارید، اظهارداشت:
ما مصوباتی داریم که در این خصوص باید شورای فنی تصمیم بگیرد. اجازه دهید و تا پایان
هفته صبر کنید همه چیز مشخص می‌شود. 


وی همچنین درباره رفتن بنا و اینکه آیا مذاکره‌ای با خیرآبادی برای هدایت تیم ملی فرنگی
داشتید یا خیر؟ گفت: در این باره هم باید شورای فنی نظر دهد اما این را می‌گویم که
من هیچ صحبت و مذاکره‌ای با خیرآبادی نداشتم. خادم در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه
تکلیف اساسنامه کمیسیون ورزشکاران چه شد و آیا شما جوابی از کمیته بین‌المللی المپیک
گرفته‌اید یا خیر؟ عنوان کرد: ما این اساسنامه را مصوب کردیم و به
IOC فرستاده‌ایم نمی‌دانم آنها جوابی دادند یا خیر؟