به گزارش خبرگزاری ایپنا ، حسن یزدانی فوق ستاره ۷۴ کیلوگرم ایران که در مسابقات جهانی درخشید، درباره رودرو نشدن با جردن باروز می گوید: «او در این رقابت ها غایب بود. باروز را در المپیک خواهم دید. امیدوارم بتوانم او را شکست دهم.» یزدانی ادامه می دهد: «کاش باروز در این مسابقات حضور داشت تا با او کشتی می گرفتم و شناختم از این کشتی گیر بیشتر می شد. ناراحتم که گرفتاری شخصی داشت و نتوانست بیاید.»
یزدانی درباره قهرمانی تیم ملی در مسابقات جهانی هم می گوید: «سطح مسابقات بالا بود. تیم هایی چون روسیه و آمریکا هم کشتی گیرهای خیلی خوبی داشتند و خوشحالم با قدرت قهرمان شدیم.»