68

دو کشتی‌گیر به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شدند