حمید سوریان در اولین دیدار المپیکی خود با امتیاز ۵ بر ۴ از اوتا ژاپنی
شکست خورد تا در انتظار بازی رقبای خود و حضور در جدول بازنده ها باشد
.


به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)،
حمید سوریان ستاره ۵۹ کیلوگرم کشتی
فرنگ ایران و جهان برای دفاع از طلای لندن خود روی تشک می رود. حمید در حالی در دور
اول به مصاف اوتای ژاپنی می رود که هنوز تلخی شکست ۷ به ۴ مقابل این چشم بادامی تند
و تیز در گزینشی قراقستان را از یاد نبرده. شکستی که سوریان را عازم مسابقات گزینشی
اولان باتور و استانبول کرد تا راه سخت رسیدن به المپیک با مکافات زیادی به سرانجام
برسد
.
اوتای ژاپنی در همان ابتدا اخطار گرفت و به خاک رفت. سوریان فورا او را
بارانداز کرد تا ۲ بر صفر پیش بیافتد. فورا پس از آن سوریان گارد تهاجمی داشت و اوتا
یکبار دیگر در خاک رفت تا وقت اول ۴ بر صفر به سود سوریان به اتمام برسد. وقت دوم با
تقاضای اخطار برای سوریان آغاز شد اما سوریان از تشک تکان نخورد تا مبارزه ۴ بر صفر
پیش برود. سوریان با حمله حریف ژاپنی از تشک خارج شد و یک اخطار دیگر مبارزه ۴ بر
۳ شد تا دقایق پایانی حساس تر از همیشه دنبال شود
.
سوریان در فاصله ۱۰ ثانیه مانده به پایان مبارزه ۲ امتیاز دیگر به حریف
داد تا سرنوشت بازی به کلی عوض شود. وی در پایان نتیجه را ۵ بر ۴ واگذار کرد تا به
انتظار حضور اوتا در مراحل بالایی بنشیدند تا به جدول بازنده ها راه پیدا کند.