رقابت‌های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشتی کشور (طرح ۳۰۰ روز لیگ کشتی) در روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه برگزار می‌شود.

 طبق طرح « ۳۰۰ روز لیگ کشتی»، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی لیگ باشگاه‌های کشتی کشور بر اساس ضوابط اعلام شده در روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه برگزار می شود. همچنین قرعه کشی مسابقات نیز راس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ  بهمن ماه با حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده در خانه کشتی انجام خواهد شد .

دور رفت نخستین دوره این رقابتها با شـرایـط و مقــررات زیر برگزار خواهد شد:

* تمامی تیم ها موظفند برای انعقاد قرارداد، ضمن اعلام اسامی کشتی‌گیران، مربیان، سرپرستان ، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و سایر عوامل اجرایی حداکثر تا ۱۵ روز پیش از اولین مسابقه به کمیته لیگ، با حضور کلیه افراد معرفی شده براساس فرمت اعلامی فدراسیون کشتی، در محل فدراسیون نسبت به امضاء تعهدنامه وابستگی درهرمرحله از این رقابت ها اقدام نمایند.

 * تعداد کشتی گیران معرفی شده از سوی هر تیم نمی تواند کمتر از ۸ کشتی گیر (هر وزن یک کشتی گیر ) باشد.

 * تعداد مربیان هر تیم حداقل دو مربی و حداکثر چهار مربی  باشد. مطابق آخرین ضوابط اعلامی انستیتو بین المللی کشتی و کمیته مربیان  دارای دفترچه مربیگری ملی یا ممتاز ملی باشند.

 * هر تیم الزاماً باید دارای یک سرپرست واجد شرایط و مشخص باشد.

* میزبان موظف است تمامی شرایط برگزاری رقابت ها را با استاندارد مورد نظر فدراسیون کشتی (شاخص برگزاری رقابت های گروه بندی قهرمانی کشور) اجرا نماید.

مبلغ ورودیه هر باشگاه کشتی به رقابت های باشگاهی در کشتی آزاد و در کشتی فرنگی ۱۵۰ میلیون ریال (معادل ۱۵میلیون تومان) خواهد بود که ۵۰درصد از مبلغ  دریافتی باشگاه‌ها به هیات کشتی استان ذیربط تعلق می گیرد.

* رقابت ها بر مبنای قرعه کشی بوده و باشگاه‌های متقاضی، مشروط بر اینکه بیش از ۵ تیم باشند براساس ضوابط مندرج در طرح ۳۰۰ روز لیگ کشتی در قالب دو گروه رقابت خواهند داشت.

قوانین جذب کشتی گیران هم به شرح زیر است:

 * حداکثر ۱۶ ‌کشتی‌گیر (هر وزن  دو کشتی گیر)بر مبنای جدول رتبه‌بندی سالانه کشتی‌گیران در آخرین سال فنی کشتی‌ کشور در رده سنی بزرگسالان برای هر تیم باشگاهی رقابت خواهند کرد.

 * حداکثر امتیاز حاصل از انتخاب کشتی‌گیران( ۱۶کشتی گیر) برای هر باشگاه در هر دوره معادل ۳۷۰ امتیاز خواهد بود.

 * مجموع کشتی گیران خارج از سیستم رتبه بندی مجاز به شرکت در هر تیم باشگاهی از جمع ۱۶ کشتی گیر با رعایت ضوابط، حداکثر ۴ کشتی گیر خواهد بود .

 * حداکثر کشتی‌گیران ملی پوش (بر مبنای آخرین مستند مبنی بر نفرات شرکت کننده در آخرین رقابت‌های المپیک و جهانی) معرفی شده از سوی هر باشگاه در هر مسابقه دو کشتی‌گیر خواهد بود .

 * کشتی‌گیران خارجی باید سابقه شرکت در رقابت‌های جهانی، المپیک و یا قاره‌ای با پیراهن تیم ملی کشورشان را در طی دو سال گذشته در رده‌های سنی بزرگسالان و یا جوانان دارا باشند.

* تعداد باشگاه‌های کشتی معرفی شده از سوی هر استان در هر رقابت باشگاهی محدودیتی ندارد.

* رقابت‌ها در کشتی آزاد در اوزان  ۵۷ – ۶۱ – ۶۵ – ۷۰ – ۷۴ – ۸۶ – ۹۷ – ۱۲۵ کیلوگرم و در کشتی فرنگی در اوزان ۵۹ – ۶۶ – ۷۱ – ۷۵ – ۸۰ – ۸۵ – ۹۸ – ۱۳۰ کیلوگرم خواهد بود.