به گزارش خبرگزاری ایپنا و  به نقل از فدراسیون کشتی: رضا لایق با بیان این مطلب افزود: سرپرست گروه ستاد اجرایی مسابقات در فینال رقابت‌های لیگ باشگاه‌های کشتی فرنگی و آزاد در شهر کاشان در روز دوم آبان ماه به دلیل عملکرد مدیریتی نامناسب و به دور از استانداردهای متعارف در برگزاری مسابقات به “کمیته بررسی تخلفات اداری فدراسیون کشتی” دعوت شد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اعتراض برخی تیم‌های مدعی حاضر در لیگ باشگاه‌های کشتی کشور به نحوه مدیریت کمیته لیگ در برخی مسائل و مستندات ارائه شده در این خصوص به فدراسیون کشتی، مسئول کمیته لیگ فدراسیون برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به “کمیته تخلفات اداری” فدراسیون دعوت می‌شود که کمیته مذکور بزودی تشکیل می‌شود.
دبیر فدراسیون کشتی تصریح کرد: ضمنا گزارشی از مسئول کمیته لیگ در خصوص پرداخت‌ها و دریافت‌های ارزی مسابقات لیگ بابت استفاده از کشتی گیران خارجی از سوی باشگاه‌ها مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون کشتی ایران بصورت مکتوب تهیه و در جلسه مربوطه در کمیته بررسی تخلفات اداری ارائه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علیرضا کریمی کشتی گیر وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ایزی پایپ کاشان نیز جهت ارائه توضیحات لازم به کمیته اخلاق و امور انضباطی فدراسیون کشتی دعوت می‌شود و در این زمینه از سرهنگ صانعی، مدیرعامل باشگاه کشتی رعد پدافند هوایی و سایر افراد مطلع نیز دعوت می‌شود تا در جلسه مربوطه حضور داشته باشند.