به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، کلاس استاژ داوری درجه ۳ کشتی آزاد و فرنگی روزهای ۵ تا ۸ آذرماه در شهر اهواز برگزار می شود.
همچنین یک کلاس استاژ داوری درجه سه کشتی نیز روزهای ۱۸ تا ۲۱ آذرماه به میزبانی شهر شیراز برگزار خواهد شد.