پس از اعلام فدراسیون کشتی در تاریخ ۲۴ دی ماه گذشته مبنی بر انتخاب مشهد به عنوان میزبان سی و هفتمین دوره از رقابت های بین المللی کشتی، این شهر تمامی ظرفیت های خود را به کار گرفت تا همزمان با برگزیده شدن مشهد ۲۰۱۷ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، میزبان این دوره از رقابت ها نیز باشد.
این دوره از رقابت ها، سرانجام پس از ورود تیم های خارجی به مشهد طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون، پنجشنبه آغاز خواهد شد و برنامه این دوره از رقابت ها در رشته های کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی در قالب جدول زیر اجرا خواهد شد:
*چهارشنبه ۲۹ دی ماه:
ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰: کلینیک داوری کشتی آزاد و فرنگی
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: کلینیک داوری کشتی پهلوانی
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰: جلسه سرپرستان تیم ها و قرعه کشی
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی کشتی آزاد
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸: وزن کشی کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی کشتی پهلوانی

*پنجشنبه ۳۰ دی ماه:
ساعت ۹ تا ۱۴: مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها
ساعت ۱۵ تا ۱۷: ادامه مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: مراسم افتتاحیه
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰: ادامه مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها

*جمعه اول بهمن ماه:
ساعت ۹ تا ۱۱: ادامه مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها
ساعت ۱۱ تا ۱۳:۴۵: مسابقات نیمه نهایی
ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶: مسابقات نیمه نهایی
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۰: مراسم اختتامیه
ساعت ۱۷ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال
رئیس هیات کشتی خراسان رضوی در خصوص آمادگی مشهد برای میزبانی این مسابقات اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری مسئولان شهری تمامی بسترهای لازم برای میزبانی این رقابت ها فراهم شده و امیدواریم بتوانیم شرایط خوبی را برای برگزاری این رقابت ها مهیا کنیم.
محمود یعقوبی ادامه داد: ظرفیت های مشهد به گونه ای است که می توانیم یکی از معتبرترین مسابقات بین المللی کشتی جهان را به صورت باشکوه میزبانی کنیم و علاوه بر اثبات ظرفیت های میزبانی خراسان رضوی به جهانیان، همزمان با رویداد مشهد ۲۰۱۷ خاطره خوبی از مشهد برای همگان به ارمغان آوریم.
سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی با شرکت ۴۰ تیم، به مناسبت انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در این شهر برگزار خواهد شد.